LIPICE VIETNAM SOCIAL MEDIA

Hợp tác cùng LipIce với vai trò là đối tác phát triển và duy trì fanpage LipIce VietNam từ năm 2016 đến nay, chúng tôi đã thành công trong việc quảng bá hình ảnh sản phẩm và truyền tải được thông điệp "Con gái có quyền điệu" với Concept "Nhập hội con gái có quyền điệu", là nơi con gái có thể "tám" tha hồ về chuyện làm điệu cùng những bí kíp tuyệt vời.