Hân hạnh được làm đối tác của Sunplay Việt Nam từ năm 2017 đến nay với vai trò duy trì và phát triển fanpage, chúng tôi luôn cố gắng sáng tạo và cập nhật xu hướng trong nội dung, thiết kế và phương pháp tiếp cận để đưa thông tin sản phẩm đến đúng đối tượng mục tiêu, cũng như đáp ứng được những mong muốn của khách hàng.